Vedtægter

Vedtægter for S/I FGU Sønderjylland

Institutionen er opstået som resultatet af sammenlægningen af Produktionsskolerne, VUC Almen Voksenundervisning, Kombineret Ungdomsuddannelse, ErhvervsGrundUddannelsen, Forberedende Voksenundervisning og OrdBlindeUndervisning i de fire sønderjyske kommuner. Sammenlægningen er gennemført pr. 1. august 2019. 

I medfør af § 2, stk. 3, og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse, har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens styrelses m.m., som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Dato for ministerens første godkendelse af FGU institutionens vedtægt – 19. september 2018.
Dato for offentliggørelse af institutionens vedtægter – 19. april 2022.
Dato for ikrafttrædelse af institutionens vedtægter – 30. marts 2022.

Dato for offentliggørelse af institutionens nye vedtægter – 20. september 2023.
Dato for ikrafttrædelse af institutionens nye vedtægter – 20. september 2023.

Læs hele dokumentet her:
Vedtægter for FGU Sønderjylland.pdf