Aabenraa

Vejledere

Betina Borsing

Telefon: 5095 9880

Søren F. Sørensen

Telefon: 5095 9913

Faglærere

Frank Simonsen

Industri (Auto)

Telefon: 9244 8048

Shane Dhiman

Musik og kunstnerisk produktion

Telefon: 5095 9888

Lone Keller-Petersen

Omsorg og Sundhed

Telefon: 5095 9885

Tove Jensen

PGU Støttelærer

Telefon: 6019 4310

Niels Gotthardsen

Byg, Bolig og Anlæg

Telefon: 5089 5283

Britta Hammelsvang

Ernæringsassistent

Telefon: 5095 9908

Rune Petersen

Mad og Ernæring

Telefon: 5095 9881

Malene Bosak

Caterelev

Almenlærere

Linda Nielsen

DSA

Telefon: 5095 5008

Sara O. Hansen

AGU

Telefon: 5095 9894

Vibeke Hansen

AGU

Telefon: 5095 5002

Peter Nielsen

PGU

Telefon: 4112 9722

Lykke Kjær Jensen

PGU

Telefon: 5089 5254

Nina Gaul

AGU og PGU

Telefon: 5095 5011

Mette Nielsen

Ordblindeunderviser og Introducerende undervisning

Telefon: 5095 9911

Britta S. Karstens

Ordblindeunderviser

Telefon: 5095 9876

Charlotte E. Holmboe

Ordblindeudredning

Telefon: 5095 9899

IT medarbejder

Claus Lennart Nielsen

IT-supporter

Telefon: 5089 5272

Administration

Johnny Svenné Olsen

Skoleleder

Telefon: 5089 5280

Dorthe Villumsen

Adm.- og økonomimedarbejder

Telefon: 9244 8047
Træffes man-tors kl. 8.30-13.30