Spørgsmål og svar

FGU er et fuldtidsstudie. Deltid vil kun være en mulighed i særlige tilfælde, henvist fra kommunen. Tilrettelæggelsen foregår mellem kommunen og FGU-vejlederen. Skoleydelsen vil være den samme som for fuldtidselever.

Elever aflønnes den sidste hverdag i måneden.
Satserne kan ses her:
https://fgu-sonderjylland.dk/skoleydelse/

Det er kun EGU sporet der ifølge loven giver erhvervskompetence, og dermed berettiger til optagelse i A-kasse. Men det skal dog være EGU på højeste niveau for at kunne give dagpengeret. Højeste niveau er det der svarer til niveau 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring.
Normalt skal man være fyldt 18 år for at kunne blive medlem af en A-kasse. Men det gælder ikke hvis du tager en EGU og afslutter på højeste niveau.

Der er ingen muligheder for at få mere end de tre forsøg på grundforløbet. For nogle unge, der har opbrugt de tre forsøg, kan der evt. indgås en aftale om ny mesterlære eller FGU-eud (tidligere PBE), hvis de unge vurderes at tilhøre denne målgruppe.

Nej. FGU er et fuldtidsstudie. PGU sporet Omsorg & sundhed vil være et oplagt valg for eleven.

Nej, der vil være mulighed for at bevæge sig mellem sporene, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Se lovgivning for det pågældende område. Er ikke en del af FGU lovgivning etc.

Erhvervstemaerne er fastlagt, og kan ses her – Faglige temaer

Ja, man må meget gerne selv finde elevplads. FGU vejlederne vil støtte op om den unge i processen.

Nej, det er ikke et krav, at man har bestået sin 9 klasse.

Undervisningen foregår på dansk. Om man kan deltage bliver vurderet i forbindelse med målgruppevurderingen hos den kommunale ungeindsats.