Basisforløb

På FGU’en er der løbende optag, dvs. optag uden for de to fastlagte opstartstidspunkter i januar og august. I det løbende optag bliver man indskrevet på basis.

Der laves en forløbsplan for hver elev ud fra den målgruppevurdering, der er lavet fra den Kommunale Ungeindsats. Alle unge på basisholdet skal niveauafklares. Undervisningen på basis er differentieret, fra introduktionsniveau til det højeste niveau af undervisning. Der undervises i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) og valgfri temafag, samt deltage i nogle af de udbudte erhvervstemaer på værkstederne.

Basisholdet vil have mange aktiviteter ud af huset, virksomhedsbesøg, etc.