Basisforløb

På FGU’en er der løbende optag, dvs. optag uden for de to fastlagte opstartstidspunkter i januar og august. I det løbende optag bliver man indskrevet på basis.

Der laves en forløbsplan for hver elev ud fra den målgruppevurdering, der er lavet fra den Kommunale Ungeindsats. Alle unge på basisholdet skal niveauafklares. Undervisningen på basis er differentieret, fra introduktionsniveau til det højeste niveau af undervisning. Der undervises i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) og valgfri temafag, samt deltage i nogle af de udbudte erhvervstemaer på værkstederne.

Basisholdet vil have mange aktiviteter ud af huset, virksomhedsbesøg, etc.

Dansk og matematik

Alle FGU elever skal undervises i dansk og matematik på det første basisforløb. Undervisningen skal tilpasses til dine forudsætninger og skal foregå på det niveau, der passer til dig. Det gælder både, hvis du er rigtig god, eller hvis du synes, det er meget svært. Undervisningen skal også tilrettelægges, så den er god for elever, der fx er ordblinde eller har et handicap, så de skal bruge hjælpemidler.

Skolen har også stor fokus på, at alle elever trives fagligt, personligt og socialt.