Uddannelsens opbygning

Uddannelsen vil for de fleste unge blive indledt på basis, som introducerer til de tre uddannelsesspor. På basis er der løbende optag, mens der i de tre spor er optag to gange om året. Både på basis og i sporene er det muligt at få undervisning på forskellige niveauer.

Hvis det er uafklaret, om den unge skal i FGU eller i et andet uddannelsestilbud eller beskæftigelse, kan den unge gennemføre et afsøgningsforløb i FGU. Afsøgningsforløbet kan vare op til to uger. Her kan den unge få erfaringer med forskellige fagområder og blive realkompetencevurderet. Et afsøgningsforløb kan danne grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt den unge skal optages på uddannelsen.