EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.

Det faglige tema afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når eleven af underviseren og virksomheden vurderes at have nået dette niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Eleven kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

praktik_web
Eksempel på elevforløb på erhvervsgrunduddannelse
Eksempel på et elevforløb på erhvervsgrunduddannelse