Der afholdes ikke åbent hus i FGU Sønderjylland under COVID-19-nedlukning. Kontakt gerne vejlederne på skolen - de sidder klar til at hjælpe dig. Hvad siger eleverne om FGU Sønderjylland? FGU Video SE VIDEO Har du fået oprettet dit studiekort? Studiekort LÆS MERE Covid-19 retningslinjer Covid-19 LÆS MERE

Nyt fra skolen

Hurra eleverne er på vej tilbage…… fra onsdag den 17. marts 2021 åbner vi delvist skolen igen. For at vi kan være helt klar, vil der ikke være undervisning mandag den 15. marts 2021 og tirsdag den 16. marts 2021. Alle elever og forældre vil få meget mere information direkte fra skolen. Vi glæder os til at se vore elever igen😊

Opdateret d. 12-03-2021 kl. 09.21

AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. 

Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

PGU

I det andet spor, produktionsgrunduddannelse arbejder eleven med forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion.

Eleven i PGU skal følge undervisningen på et værksted samt modtage dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.

EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. 

Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau.