Der afholdes ikke åbent hus i FGU Sønderjylland under COVID-19-nedlukning. Kontakt gerne vejlederne på skolen - de sidder klar til at hjælpe dig. Hvad siger eleverne om FGU Sønderjylland? FGU Video SE VIDEO Har du fået oprettet dit studiekort? Studiekort LÆS MERE Covid-19 retningslinjer Covid-19 LÆS MERE

Kære elev hos FGU Sønderjylland

Den nødundervisning, som i første omgang var fastlagt til 17.01.21, er blevet forlænget med 3 uger frem til og med den 7. februar 2021.

Nødundervisningen fortsætter og skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 15-01-2021 kl. 11.35

Orientering om konstituering af direktør i FGU Sønderjylland.

Fra den 5. januar 2021 har FGU Sønderjylland konstitueret Jesper Aaskov som direktør. Jesper Aaskov er udlånt fra Sønderborg Kommune i konstitueringsperioden, som forventes at vare 3-5 måneder til der er rekrutteret en ny direktør.

Jesper Aaskov kommer fra en stilling som leder af Ungecenteret i Sønderborg, hvor han har været en central figur i den Kommunale Ungeindsats (KUI). Derudover havde han i Ungecenteret ledelsesansvar for Sønderborg Ungdomsskole, 10. klasse, Ungdommens Uddannelsesvejledning og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Han kender målgruppen for FGU, og har den ledelseserfaring FGU-Sønderjylland har brug for.

Opgaven i konstitueringsperioden bliver dels at sikre driften, men også at få styrket samarbejdsrelationerne med de 4 kommuner. 

Der vil være et særligt fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø i FGU Sønderjylland, men også et fokus på at få kommunikeret alle de gode historier FGU Sønderjylland indeholder.

Jesper kan kontaktes på jeaa@fgusyd.dk og på telefon: 5089 5267, og han ser frem til samarbejdet med jer alle.

FGU Sønderjylland håber I vil tage godt imod ham.

Med venlig hilsen
Jesper Smaling
Bestyrelsesformand 

Opdateret d. 11-01-2021 kl. 15.17

Kære elev hos FGU Sønderjylland

Regeringen meddelte tirsdag 29.12.20 at nedlukning af Danmark, og dermed også nødundervisning, fortsætter til 17.01.21. 

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.
En gang dagligt (mandag til fredag) skal du have kontakt med en af dine lærer. Det kan være at deltage i et møde eller en time på Teams eller ved at du taler i telefon med din kontaktlærer.
Du skal deltage i undervisningen på Teams og lave de opgaver dine lærere sender til dig.
Hvis du ikke selv har en computer/tablet/telefon der kan bruges til opgaver, eller mulighed for at låne en af en du kender, kan du efter aftale med din lærer låne en af skolens elev PC’er.
Onsdag d. 06.01.21 – kl.11.00 skal du møde i dit ’klasselokale’ på Teams. Hvis du er i tvivl om hvordan du logger på Teams, hvilket rum du skal møde ind i eller andet, skal du mellem kl. 8 og kl. 11 kontakte din lærer på telefonen, læreren vil så hjælpe dig godt i gang. 

Du vil løbende kunne finde opdateringer på situationen på vores hjemmeside, facebook og instagram, ligesom din lærer vil sørge for at holde alle opdateret. 

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 04-01-2021 kl. 12.17

Kære alle,

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, opfordrer vi alle elever og ansatte til at anvende tilbuddet om hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden I vender tilbage til skolen i det nye år.
Hvis du af transportmæssige årsager ikke har adgang til hurtigtest, opfordrer vi til, at du bestiller tid til en ”almindelig” test så tæt på skolestart som muligt: coronaprover.dk
Det er samtidig vigtigt at huske, at en test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv.

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 22-12-2020 kl. 19.36

OBS omkring de nye restriktioner

AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. 

Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

PGU

I det andet spor, produktionsgrunduddannelse arbejder eleven med forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion.

Eleven i PGU skal følge undervisningen på et værksted samt modtage dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.

EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. 

Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau.