Har du fået oprettet dit studiekort? Studiekort LÆS MERE Har du læst den nye udgave af FGUnge? FGUnge LÆS MERE Covid-19 retningslinjer Covid-19 LÆS MERE Følg os på facebook Facebook LÆS MERE

Tre elever på Linde Allé i Sønderborg er testet positiv for Covid 19.

Fredag modtag vi besked om, at yderligere én elev fra AGU hold på Linde Allé var testet positiv for Covid 19. Herefter valgte vi, at ingen elever skulle møde frem på Linde Allé mandag d. 28. september.

Søndag fik vi besked om, at endnu én elev (3. elev) fra samme hold er testet positiv.
På baggrund af dette, har vi besluttet at undervisningen for alle elever på Linde Allé foregår virtuelt resten af denne uge. Alle elever fra denne skole skal deltage i undervisning på Teams.

Vi åbner for fysisk tilstedeværelse for alle på Linde Allé mandag d. 5. oktober SÅ FREMT MAN IKKE HAR SYMPTOMER (og fortsætter et eventuelt testforløb, hvis man er i gang med et sådant).

Undervisning foregår som vanligt på Solglimt 4 og Solglimt 6.

Sidst opdateret den 28/9-2020, klokken 18:30

Endnu en elev på FGU skolen på Linde Allé i Sønderborg, er testet positiv for covid 19.

Alle elever på FGU skolen på Linde Allé i Sønderborg skal derfor blive hjemme mandag den 28. september og deltage i undervisning via Teams etc.

I vil høre nærmere fra jeres lærer via facebook.
Vi opdaterer her på siden i løbet af mandag.

Pas godt på hinanden – vi skal have stoppet denne spredning, så vi alle kan komme tilbage til en stabil hverdag.

Ved behov for yderligere information, kontakt venligt skoleleder Annette From på tlf. 2423 2558.

Sidst opdateret den 27/9-2020, klokken 22:30

Én elev på FGU skolen på Linde Allé i Sønderborg er testet positiv for COVID-19.

Skolen har været i kontakt med myndighederne og har efterfølgende sendt eleverne hjem d.d. ca. kl. 1330.
Lærere og adm. personale er fortsat på job på Linde Allé.
Eleverne vender tilbage gradvis, i takt med at de modtager det første negative test svar.

Alle elever har pligt til at deltage i den planlagte undervisning hjemme via teams etc.

Ved behov for yderligere information, kontakt venligt skoleleder Annette From på tlf. 2423 2558.

Sidst opdateret den 24/9-2020, klokken 17:55

AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. 

Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

PGU

I det andet spor, produktionsgrunduddannelse arbejder eleven med forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion.

Eleven i PGU skal følge undervisningen på et værksted samt modtage dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.

EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. 

Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau.