Der afholdes ikke åbent hus i FGU Sønderjylland under COVID-19-nedlukning. Kontakt gerne vejlederne på skolen - de sidder klar til at hjælpe dig. Hvad siger eleverne om FGU Sønderjylland? FGU Video SE VIDEO Har du fået oprettet dit studiekort? Studiekort LÆS MERE Covid-19 retningslinjer Covid-19 LÆS MERE

Yderligere forlængelse af nedlukningen

Torsdag aften meldte regeringen ud, at nedlukningen af Danmark forlænges yderligere, foreløbigt frem til den 28. februar.
Selvom eleverne er hjemsendt fortsætter skoledagen, og for de fleste sker det virtuelt. For nogle af eleverne foregår der undervisning på skolen i begrænset omfang.

Undervisningen foregår efter det skema, som lærerne melder ud, nu blot i Teams, som er den digitale platform, vi benytter i FGU Sønderjylland.
Der er mødepligt til den virtuelle undervisning på helt samme måde, som når undervisningen foregår på skolen. 
Vi vil opfordre alle til fortsat at bakke op om undervisningen ved at møde til tiden og være klar til at modtage undervisning. Det kan man blandt andet gøre ved at holde fast i en normal struktur fra hverdagen. Når undervisningen starter indebærer det blandt andet, at man har sit kamera tændt, så vi kan se hinanden. 

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 29-01-2021 kl. 10.25

OBS omkring de nye restriktioner

AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. 

Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

PGU

I det andet spor, produktionsgrunduddannelse arbejder eleven med forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion.

Eleven i PGU skal følge undervisningen på et værksted samt modtage dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.

EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. 

Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau.