Kære elever ved FGU Sønderjylland.

Lige en hilsen før jeres weekend starter.

I har siden lukning af skolerne deltaget i undervisning på en lidt anden måde end ellers. For nogen er det nemt, imens andre har det anstrengt med denne form. Lærerne forsøger at tilpasse undervisningen bedst muligt til situationen, og det samme forventer vi selvfølgelig, at I gør.

Skolerne er ikke lukket selvom vi ikke må komme ind på dem. De fungerer blot ’virtuelt’ – altså ved, at de ansatte arbejder hjemmefra via telefon og PC. Jeg nævner dette, fordi det dels er vigtigt, at I ved, at I altid kan komme i kontakt med os, og dels for at fremhæve, at I forsat er i gang med jeres uddannelse/undervisning, selvom de fysiske skoler er lukkede. Det betyder, at I skal være i kontakt med jeres lærere og skal, med alle mulige midler, deltage i undervisning og dermed vise, at I er studieaktive.

Hvis I er i tvivl i forhold til ovennævnte, skal I kontakte Jeres kontaktlærer.

Slutteligt videregiver jeg lige lidt fra Ungliv og Røde Kors.

  • Ungliv har sat en Corona hotline op for alle unge mellem 14-25 år der oplever corona bekymringer. Dem kan I kontakte på vedlagte link. www.ungliv.dk
  • Har du selv brug for hjælp ELLER kunne du tænke dig at være frivillig i arbejdet med at hjælpe dem der har brug for det, så kan du kontakte Røde Kors via dette link:

https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp?gclid=EAIaIQobChMIhoL00NS16AIVC-R3Ch1WjAGbEAAYASACEgIvGfD_BwE

God weekend til alle – og pas godt på jer selv og jeres nærmeste.

De bedste hilsner,

Bjarne
Direktør

Sidst opdateret den 27/3-2020, klokken 13:34

 

Kære elever ved FGU Sønderjylland.

Statsminister Mette Frederiksen har i dag forlænget perioden frem til, at I igen kan komme tilbage på skolen. Perioden forlænges frem til og med den 13. april 2020 hvilket betyder, at I først kan komme tilbage til skolerne den 14. april – dagen efter påskeferien.

I perioden frem til, at I går på påskeferie den 3. april kl. 14, er I fortsat forpligtet til at deltage i undervisningen og være til rådighed og kontaktbare i den tid på dagen, hvor I normalt ville have undervisning på skolen.

De fleste af jer er godt i gang med undervisning, selvom den helt sikkert forløber anderledes, end den plejer. Så midt i en Coronatid, hvor meget kan være træls, fremkommer der også nye ideer til jeres læring. Lad endelig disse gode ideer komme frem i Jeres snakke med lærerne – de er modtagelige og interesserede i at høre jeres stemmer😊

Pas på jer selv og jeres nærmeste.

De bedste hilsner,

Bjarne
Direktør

Sidst opdateret den 23/3-2020, klokken 18:24

23/3-2020, klokken 13:13

Kære elever ved FGU Sønderjylland.

Som nævnt i går, er alle ansatte i FGU Sønderjylland sendt hjem. Stort set alle funktioner vil dog fortsat blive gennemført – blot vil de ansatte arbejde hjemmefra.

Det betyder bl.a., at for de af jer, der har behov for at tale med en vejleder om eksempelvis tilmelding til uddannelse, noget generelt omkring jeres forløb på skolen, m.m., så kan I altid ringe eller skrive til jeres vejleder. Vejlederne sidder klar ved PC og tlf. 

Vi ved også, at mange af jer kan være bekymrede for, om I går glip af for meget fagligt i eksempelvis dansk og matematik men også i andre fag. Jer vil jeg bede om at kontakte jeres lærer / kontaktlærer snarest. Jeres lærer vil kunne give jer opgaver/materialer der passer til jeres fag og niveau og dermed sikre, at I fortsat arbejder jer frem imod jeres mål.

Det kan også være, at I har drøftet erhvervstræning i en virksomhed med jeres lærer, og nu er lidt usikker på om den bliver til noget.

Det administrative personale er selvfølgelig også til rådighed, hvis I skulle have behov for en snak, har et spørgsmål eller lignende.

I skal selvfølgelig også være forberedt på, at vi måske har behov for at kontakte jer i løbet af de to uger der kommer, så det er vigtigt at I checker jeres mail hver dag, og ligeledes holder telefonerne åbne i det tidsrum, der er jeres normale skole/arbejdstid i FGU.

Så alt i alt – vi er på arbejde og arbejder for jer, ligesom vi plejer. Kontakt os endelig.

Kontaktdata på de enkelte ansatte kan, som tidligere nævnt, findes på skolens web under ’Kontakt’, og den enkelte by skolen ligger i.

HUSK at holde jer orienteret her på FGU Sønderjyllands WEB og Facebook side, og del gerne denne besked med jeres venner / holdkammerater.

Og sidste men ikke mindst – rigtig god weekend til jer alle, og pas godt på hinanden og de udsatte rundt omkring os.

Venlig hilsen

Bjarne
Direktør

13/3-2020, klokken 12:05

Kære alle. Som følge af statsministerens udmelding i går aftes, lukkes alle skolerne i FGU Sønderjylland foreløbig til og med den 29/3. De elever der møder op i dag, vil blive orienteret om situationen og efterfølgende sendt hjem. Ligeledes vil alle ansatte blive sendt hjem – dog vil de arbejde hjemmefra og kan derfor kontaktes for spørgsmål etc., både på mail og telefonisk.

Kontaktdata på de enkelte ansatte kan findes her på skolens web under ’Kontakt’.

Vi vil, når der er nyt at berette, informere via skolens web og ligeledes på Facebook – FGU Sønderjylland.

Høres ikke andet, mødes såvel elever som ansatte igen den 30/3 til normal mødetid.

Med venlig hilsen,

Bjarne Bonvang Direktør

12/3-2020, klokken 08:47

AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. 

Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

PGU

I det andet spor, produktionsgrunduddannelse arbejder eleven med forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion.

Eleven i PGU skal følge undervisningen på et værksted samt modtage dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.

EGU

I det tredje spor, erhvervsgrunduddannelse er eleven i virksomhedspraktik. Hertil kommer skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. 

Skoleforløbene kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan endvidere helt eller delvist bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau.