Skolemiljøet

FGU skal opbygge et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Skolemiljøet i FGU skal understøtte, at så mange elever som muligt kan være en del af fællesskabet og ikke føler sig ekskluderet eller særliggjort. Der tages hensyn til elevens eventuelle vanskeligheder med bestemte deltagelsesformer. De unge får den tid, de har behov for, til at gennemføre et niveau. Der er altså ikke krav om, at de skal gennemføre et niveau i løbet af en bestemt tid.

Men samtidig stræbes der efter en progression i elevens deltagelse sådan, at elever, der har vanskeligt ved bestemte deltagelsesformer, gradvist bliver bedre til at håndtere dem, og dermed får udvidet sine kompetencer til på længere sigt at indgå i fællesskabet på en arbejdsplads eller en ungdomsuddannelse, hvor der ikke altid kan tages de samme hensyn. Gennem hele uddannelsen tilbydes eleven den fornødne adgang til specialpædagogisk støtte, ordblindeundervisning, erhvervstræning og kombinationsforløb.

Kombinationsforløb giver mulighed for, at eleven kan modtage undervisning på fx en erhvervsskole eller et gymnasium, hvor der undervises i kompetencegivende elementer fra ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

I op til to uger ad gangen og højst fire uger per halve år kan eleven deltage i erhvervstræning, hvor eleven gennem deltagelse i en virksomheds arbejdsopgaver får erfaringer, der styrker og kvalificerer elevens valg af uddannelse og erhverv.