Uddannelsens indhold

I uddannelsen udbydes der 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag, som udbydes på de niveauer, som fremgår af tabellen herunder.