Sønderborg

Vejledere

Mette Willecke

Telefon: 5089 5297

Camilla Rossen

Telefon: 5095 9905

Faglærere

Steven Heiss

Industri

Telefon: 2913 2482

Jørgen Olsen

Kommunikation og Medier

Telefon: 2134 3044

Pia Schlott

Handel og Kundeservice

Telefon: 5095 9892

Bonnie A. Lausen

Mad og Ernæring

Telefon: 2446 7704

Maibrit Provstgaard

Mad og Ernæring

Telefon: 2134 3039

Jochen Podlech

Byg, Bolig og Anlæg

Telefon: 2235 4877

Anja Mandal Jensen

Omsorg og Sundhed

Telefon: 5089 5259

Almenlærere

Freja Kjærsgaard Mehlberg

Ordblindeunderviser

Telefon: 5095 9902

Dorthe Lorenzen

Ordblindeunderviser

Telefon: 5095 9887

Arne Recke

AGU og PGU

Telefon: 5095 9897

Christina Nielsen

AGU og PGU

Telefon: 5095 9922

Stefan Struck Kirkegaard-Kronborg

AGU og PGU

Telefon: 5095 5001

Karina Johannsen

AGU og PGU

Telefon: 5095 4639

Britt Andersson

EGU vejleder, samt AGU og PGU

Telefon: 2066 7249

Uffe Parsberg Madsen

AGU og PGU

Telefon: 5095 9890

Ditte Kaehne Kristensen

AGU og PGU

Telefon: 5089 5275

Lærlinge

Daniel Sørensen

Gastronom


Administration

Johnny Svenné Olsen

Direktør

Telefon: 5089 5280

Susanne Sønnichsen

Administrations- og HR Chef

Telefon: 5095 9916

Annette From

Skoleleder

Telefon: 2423 2558

Charlotte Sobol Kobberholm

HR Assistent

Telefon: 5095 4645

Gitte F. Weiss

Økonomiansvarlig

Telefon: 4062 0206

Linda Iversen

Adm.- og økonomimedarbejder

Telefon: 5095 9919

Laila Elisabeth Schmidt

Adm. - og økonomimedarbejder

Telefon: 2218 2079

Jeanette Grytner

Studie administrativ konsulent

Telefon: 5095 9895