Uddannelsesplan for dig

Når du er vurderet i målgruppen for FGU, skal du lave en uddannelsesplan sammen med en vejleder fra kommunen. I skal sammen finde ud af, hvad målet for din FGU skal være, fx at kunne træffe valg af branche og blive optaget på en erhvervsuddannelse efter FGU. Du skal vælge, hvilket spor du vil på, og hvad du kunne tænke dig af praktikmuligheder, og hvor længe du regner med, at din FGU skal vare. Du kan nemlig begynde og slutte på det niveau, der passer lige til dig. Måske skal du kun bruge 3 måneder på FGU til at få den eksamen i matematik, som du mangler. 

I din uddannelsesplan skal der også stå, om skolen skal hjælpe dig med nogle udfordringer og vanskeligheder, og hvad du tidligere har fået af hjælp. Når du laver en omhyggelig uddannelsesplan, så har FGU skolen det bedste udgangspunkt for at lave en god uddannelse for dig.

FGU skolen skal foretage en vurdering af dine dansk- og matematikniveau ved start. Så skal skolen tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og lave en forløbsplan sammen med dig, hvor I beskriver, hvad du skal træne, hvilken hjælp du har brug for, og hvilke mål I sammen skal nå for dine personlige, faglige og sociale kompetencer.