AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

På AGU kan du vælge mellem 2 retninger: HF-Forberedende og Erhvervsforberedende.

På den HF-Forberedende AGU får eleven dansk eller dansk som andet sprog, matematik, samfundsfag, identitet og medborgerskab, naturfag og engelsk – alle de fag der kræves for at udstede det HF-Forberedende afgangsbevis der giver retskrav på optagelse på HF.

På den Erhvervsforberedende AGU får eleven dansk eller dansk som andet sprog, matematik, identitet og medborgerskab og et eller flere valgfag fx: samfundsfag naturfag og engelsk

Eleven skal gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

agu_web
Eksempel på elevforløb på almen grunduddannelse
Eksempel på et elevforløb på almen grunduddannelse