AGU

I det ene spor, almen grunduddannelse arbejder eleven med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling. Således er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der arbejdes med på et hold.

Eleven i AGU skal deltage i undervisning i dansk, matematik, og enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab samt et valgfrit fag fra fagrækken (herunder også PASE eller identitet og medborgerskab).

Eleven kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

agu_web
Eksempel på elevforløb på almen grunduddannelse
Eksempel på et elevforløb på almen grunduddannelse