Hvornår og hvor længe?

Man kan gå på FGU i max 2 år. Når du er blevet målgruppevurderet, aftaler du sammen med din uddannelsesvejleder hvor lang tid dit FGU forløb skal vare. De tre spor (AGU, PGU og EGU) starter i august og januar, men hvert spor starter med et basisforløb, som man kan starte på til hver en tid. Du vil gå på basisforløbet frem til næste semesterstart, og derefter starter du på den linje du har valgt. Undervejs i basisforløbet, kan du få lov at skifte spor. Hvis du sammen med skolen mener det er hensigtsmæssigt. Hvis et sporskifte ændrer dig uddannelsesplan væsentligt, vil kommunen skulle ind over og godkende skiftet.

Hvis du opnår dit uddannelsesmål hurtigere end forventet, fx fordi du bliver klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller hf, må du afslutte dit FGU forløb, og få bevis for gennemførsel. Hvis du har brug for længere tid til at opnå dit mål end de 2 år, skal kommunen godkende din uddannelses forlængelse.