Omsorg og sundhed – Sønderborg

Sundhedsguide

Eleven får grundlæggende viden om kroppen, kroppens funktioner og sundhedsbegreber, samt hvordan disse kan formidles til andre. Undervisningen klæder eleven på til at leve sundt, når man er flyttet hjemmefra. Eleven får kompetencerne til at kunne nudge forskellige grupper (børn, unge, ældre) til sundhedsfremme. Eleven får kompetencerne til selv at planlægge og udføre sundhedsfaglige tiltag og efterfølgende reflektere over egen praksis.

Eleverne vil opnå viden om børneliv og pædagogik i daginstitutioner. Eleverne vil opnå viden om ældres dagligdag, plejeopgaver og omsorg.