Nyt fra skolen

Organisatorisk tilpasning

FGU Sønderjylland står foran en større organisatorisk tilpasning. Tilpasningen skyldes en generel tilbagegang i antallet af elever. Tilbagegangen har stået på gennem skoleåret 20-21. Derudover ser FGU Sønderjylland ind i en markant elevnedgang august 2021. Forklaringerne på dette er mange, men som mange andre uddannelsesinstitutioner oplever FGU elevtilbagegang som konsekvens af faldende befolkningstal i ungeårgangen, men Corona -situationen har også haft stor indflydelse på elevtilgangen.

FGU Sønderjyllands bestyrelse vedtog d. 20. april 2021 rammerne for tilpasningen, og Samarbejdsudvalget i FGU Sønderjylland var forud for beslutningen blevet hørt i forhold til rammerne for tilpasningen

Processen er udarbejdet i tæt dialog med de faglige organisationer, og den forventes at være afsluttet med udgangen af maj måned.

For yderlig information kan Jesper Aaskov (Konstitueret direktør) kontaktes på jeaa@fgysud.dk eller på telefon nr.: 50895267

Opdateret d. 26-04-2021 kl. 10.27

Update!

Hurra eleverne er på vej tilbage…… fra onsdag den 17. marts 2021 åbner vi delvist skolen igen. For at vi kan være helt klar, vil der ikke være undervisning mandag den 15. marts 2021 og tirsdag den 16. marts 2021. Alle elever og forældre vil få meget mere information direkte fra skolen. Vi glæder os til at se vore elever igen😊

Opdateret d. 12-03-2021 kl. 09.21

Update!

Hjemsendelsen for alle elever er forlænget igen foreløbig frem til den 14. marts 2021.

Yderligere forlængelse af nedlukningen.

Torsdag aften meldte regeringen ud, at nedlukningen af Danmark forlænges yderligere, foreløbigt frem til den 28. februar.
Selvom eleverne er hjemsendt fortsætter skoledagen, og for de fleste sker det virtuelt. For nogle af eleverne foregår der undervisning på skolen i begrænset omfang.

Undervisningen foregår efter det skema, som lærerne melder ud, nu blot i Teams, som er den digitale platform, vi benytter i FGU Sønderjylland.
Der er mødepligt til den virtuelle undervisning på helt samme måde, som når undervisningen foregår på skolen. 
Vi vil opfordre alle til fortsat at bakke op om undervisningen ved at møde til tiden og være klar til at modtage undervisning. Det kan man blandt andet gøre ved at holde fast i en normal struktur fra hverdagen. Når undervisningen starter indebærer det blandt andet, at man har sit kamera tændt, så vi kan se hinanden. 

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 29-01-2021 kl. 10.25

Kære elev hos FGU Sønderjylland

Den nødundervisning, som i første omgang var fastlagt til 17.01.21, er blevet forlænget med 3 uger frem til og med den 7. februar 2021.

Nødundervisningen fortsætter og skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 15-01-2021 kl. 11.35

Orientering om konstituering af direktør i FGU Sønderjylland.

Fra den 5. januar 2021 har FGU Sønderjylland konstitueret Jesper Aaskov som direktør. Jesper Aaskov er udlånt fra Sønderborg Kommune i konstitueringsperioden, som forventes at vare 3-5 måneder til der er rekrutteret en ny direktør.

Jesper Aaskov kommer fra en stilling som leder af Ungecenteret i Sønderborg, hvor han har været en central figur i den Kommunale Ungeindsats (KUI). Derudover havde han i Ungecenteret ledelsesansvar for Sønderborg Ungdomsskole, 10. klasse, Ungdommens Uddannelsesvejledning og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Han kender målgruppen for FGU, og har den ledelseserfaring FGU-Sønderjylland har brug for.

Opgaven i konstitueringsperioden bliver dels at sikre driften, men også at få styrket samarbejdsrelationerne med de 4 kommuner. 

Der vil være et særligt fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø i FGU Sønderjylland, men også et fokus på at få kommunikeret alle de gode historier FGU Sønderjylland indeholder.

Jesper kan kontaktes på jeaa@fgusyd.dk og på telefon: 5089 5267, og han ser frem til samarbejdet med jer alle.

FGU Sønderjylland håber I vil tage godt imod ham.

Med venlig hilsen
Jesper Smaling
Bestyrelsesformand 

Opdateret d. 11-01-2021 kl. 15.17

Kære elev hos FGU Sønderjylland

Regeringen meddelte tirsdag 29.12.20 at nedlukning af Danmark, og dermed også nødundervisning, fortsætter til 17.01.21. 

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.
En gang dagligt (mandag til fredag) skal du have kontakt med en af dine lærer. Det kan være at deltage i et møde eller en time på Teams eller ved at du taler i telefon med din kontaktlærer.
Du skal deltage i undervisningen på Teams og lave de opgaver dine lærere sender til dig.
Hvis du ikke selv har en computer/tablet/telefon der kan bruges til opgaver, eller mulighed for at låne en af en du kender, kan du efter aftale med din lærer låne en af skolens elev PC’er.
Onsdag d. 06.01.21 – kl.11.00 skal du møde i dit ’klasselokale’ på Teams. Hvis du er i tvivl om hvordan du logger på Teams, hvilket rum du skal møde ind i eller andet, skal du mellem kl. 8 og kl. 11 kontakte din lærer på telefonen, læreren vil så hjælpe dig godt i gang. 

Du vil løbende kunne finde opdateringer på situationen på vores hjemmeside, facebook og instagram, ligesom din lærer vil sørge for at holde alle opdateret. 

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 04-01-2021 kl. 12.17

Kære alle,

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, opfordrer vi alle elever og ansatte til at anvende tilbuddet om hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden I vender tilbage til skolen i det nye år.
Hvis du af transportmæssige årsager ikke har adgang til hurtigtest, opfordrer vi til, at du bestiller tid til en ”almindelig” test så tæt på skolestart som muligt: coronaprover.dk
Det er samtidig vigtigt at huske, at en test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv.

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

Opdateret d. 22-12-2020 kl. 19.36

OBS omkring de nye restriktioner