Rygning

Du må ryge i de fastlagte pauser, og kun på et enkelt område, udpeget af skolen. Spørg en lærer hvis du er i tvivl.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at du ikke ryger, så derfor tilbydes rygestopkurser som planlægges lokalt af skolen.
Henvend dig til din kontaktlærer, hvis dette har interesse.